Vad är LEI och varför behöver man en LEI-kod?

LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier. En LEI-kod är ett globalt och unikt identifikationsnummer för företag som används av finansinstitutioner och tillsynsmyndigheter för att identifiera olika parter på finansmarknaderna. LEI-kod utfärdas alltid av en GLEIF-ackrediterad lokal operativ enhet.

Enligt det senaste MiFID II-regelverket är det obligatoriskt med LEI-kod från och med den 3 januari 2018. Detta gäller alla juridiska personer som handlar med värdepapper och är kund hos en bank eller ett värdepapperbolag i EU. Ett svenskt företag som vill köpa svenska eller amerikanska aktier måste exempelvis ha en LEI-kod.

Hur gör man för att skaffa en LEI-kod?

När man skaffar en LEI-kod skall man kontakta en certifierad utfärdare av koder (Local Operating Unit) som är auktoriserad av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Antingen gör man det direkt eller via en ackrediterad Registration Agent. I Sverige finns endast en Registration Agent, därför rekommenderar vi att man tar hjälp av NordLEI, som är en ledande utfärdare av LEI-koder på hela den nordiska marknaden samt även i de baltiska staterna.

Att fylla in ansökan om LEI-kod tar bara ett par minuter, därefter kan koden utfärdas inom ett par dagars tid.

Systemet består av tre nivåer

Systemet för LEI-kod består av tre nivåer och kan verka lite knepigt att begripa när man kommer i kontakt med systemet för första gången. Här förklarar vi de viktigaste begreppen som gör det lättare att förstå vad LEI innebär.

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är paraplyorganisation för LEI-systemet. GLEIF är en sammankallad av internationella rådet för finansstabilitet och dess uppgift är att utveckla och förvalta LEI-system. Men GLEIF fungerar även som paraplyorganisation för LEI-registret, där alla företagsdata förvaras. GLEIF har sin bas i Basel, Schweiz och är en ideell organisation utan några egna vinstintressen.

LOU (Local Operating Unit) är utfärdande leverantör av LEI-koder och har som huvuduppgift att samla ihop och kontrollera data samt att generera och utfärda LEI-koder i enligt med det uppsatta regelverket. LOU samlar in alla väsentliga och giltiga uppgifter från företagen samt bekräftelser från lokala registeransvariga.

En ackrediterad Registration Agent företräder en LOU och gör det lättare för slutanvändare i en viss del av världen att administrera sin LEI. Detta sker genom att bland annat tillhandahålla översättning till lokalt språk och erbjuda lokal betalning och pris i landets hemvaluta.

Viktigt att välja rätt leverantör av LEI-kod

För att allt ska gå rätt till och du ska kunna få korrekt rådgivning och support så är det viktigt att du väljer rätt leverantör. På den svenska och nordiska marknaden finns det flera företag som påstår sig utfärda LEI-koder som inte är certifierade för detta. Undvik att beställa LEI-kod hos icke-certifierade utgivare, det kan leda till bristande trygghet, krångel med myndigheter och andra problem.

En utfärdare av LEI-kod ska alltid vara certifierad av GLEIF (Registration Agent av the Global Legal Entity Identifier Foundation) som så kallad LOU, och kan företrädas av en Registration Agent. Dessa aktörer kan tillsammans erbjuda LEI-koder på ett robust och tryggt sätt. Dessutom tillkommer andra mervärden om man anlitar en certifierad utgivare av LEI-kod.

Hur ser en LEI-kod ut

LEI-koden är ett unikt nummer som ska identifiera ett företag i ett globalt finansiellt system. Detta system bygger på ISO- standard 17442:2012. LEI-nummer utges en gång per juridisk person och består av 20 symboler.

  • De fyra första symbolerna är koden för den LOU som har utfärdat just denna LEI-kod.
  • Symbol 5 och 6 är oftast två nollor och är samma för alla företag.
  • De följande tolv symbolerna är en blandning av bokstäver och siffror, alla dessa är unika för olika juridiska personer.
  • De två sista siffrorna är kontrollnummer.

Ingen GLEIF-ackrediterad LOU i Sverige

I Sverige finns det än så länge inga LOU:er som är GLEIF-ackrediterade. Därför samarbetar vi med the GMEI Utility, som är en välrenommerad och ledande LOU på den europeiska marknaden. De flesta LOU:er finns idag i stora EU-länder.

De första LEI-koderna utfärdades 2012 och i slutet av 2018 förväntas det finnas över en och en halv miljon LEI-koder. Förklaringen till detta är förstås att det är obligatoriskt för EU-registrerade företag som handlar med värdepapper.

Koden utfärdas ett år i taget

En LEI-kod utfärdas för ett år i taget och behöver förnyas varje år. Vi rekommenderar att ni genomför denna förnyelse så fort som möjligt då processen kan ta tid och man inte kan göra någon handel med värdepapper utan gällande LEI-kod.

Om man vill förenkla processen så går det bra att beställa en förnyelse flera månader före ”utgångsdatum”. Har man en kod som går ut exempelvis i oktober så kan man beställa förnyelse redan i februari. Koden gäller då till oktober följande år.

Välkommen

Här hittar du information om LEI (Legal Entity Identifier). Från och med den 3:e januari 2018 krävs det att företag och andra juridiska personer som handlar med derivat, värdepapper och övriga finansiella instrument registrerar sig för en LEI-kod som underlättar identifiering vid ekonomiska transaktioner. Detta regelverk heter MiFID II.

E-post: [email protected]